• Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

 • Onze korfbalvereniging ckv RDZ wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.
  Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.
  Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.
  Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.
  De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening

  De VCP kan bij zwaardere incidenten een vertrouwenspersoon van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) om advies vragen.
  De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk.
  Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

  De vertrouwenspersoon bij RDZ is Anja Verweij. Hieronder stelt zij zich kort voor:

  Mijn naam is Anja Verweij. Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Ik ben al sinds mijn jeugd spelend lid bij RDZ en onze 3 meiden korfballen hier ook met veel plezier.
  In het dagelijks leven werk ik als wijkverleegkundige (in opleiding).
  Ik hoop als vertrouwenspersoon mijn steentje te bijdragen aan de vereniging.

  Anja is te bereiken via onderstaand email-adres:

   vcp@ckvrdz.nl