Vertrouwenscontactpersoon(VCP)

Onze korfbalvereniging ckv RDZ wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen.

In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.

Riet van Amerongen en Willem Hendrik van Ledden zijn bereid gevonden om deze taak op zich te nemen binnen onze vereniging.

Indien je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met Riet of Willem Hendrik.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
• Luisteren naar de klacht of het probleem
• Nagaan of bemiddeling mogelijk is
• In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn
• Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing
• Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening

De VCP kan bij zwaardere incidenten een vertrouwenspersoon van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) om advies vragen.

De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

Hieronder stellen Riet en Willem Hendrik zich in het kort voor.

Foto op 06-01-15 om 23 

Ik ben Riet van Amerongen en heb vele jaren gewerkt op een accountantskantoor, waar ik de laatste jaren vertrouwenspersoon ben geweest. Ik ben opgegroeid in een korfbalfamilie. Ik heb 25 jaar gespeeld bij Dalto en ongeveer 10 jaar bij RDZ. Bij de veldwedstrijden vind je mij vaak als vrijwilligster in de kantine om te helpen.

Telefoon: 06-14348494

Ik ben Willem Hendrik van Ledden, geboren in 1981 en opgegroeid in Zeist. Ik ben vader van 4 jongens. Inmiddels spelen 3 van hen met veel plezier korfbal bij RDZ. Daar geniet ik erg van. Ik draag graag mijn steentje bij aan de vereniging door beschikbaar te zijn als vertrouwenspersoon. In het dagelijks leven werk ik als opleidingsmanager op een mbo opleiding. Ik sport ook graag; voetbal met vrienden in de zaal, hardlopen en mountainbiken. Verder heb ik ervaring met mediation. Graag ben ik bereid om te luisteren en samen te zoeken naar oplossingen.

De vertrouwenscontacpersonen zijn te bereiken via: vcp@ckvrdz.nl