Vertrouwenscontactpersoon(VCP)

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Sporten is belangrijk en het spelen in teamverband werkt ook verbindend.

Naast sportiviteit en gezelligheid wil RDZ garant staan voor een gezonde en veilige vereniging.  Leden, ouders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers of toeschouwers, die te maken krijgen met  ongewenst of intimiderend gedrag zoals bijvoorbeeld: pesten, agressie, seksuele intimidatie en discriminatie, kunnen contact opnemen met de VCP.

De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt die jou een objectief, luisterend oor biedt. We kunnen ondersteuning, advies en informatie geven om samen naar een oplossing te zoeken.  Met de inhoud van het gesprek wordt vertrouwelijk omgegaan.

De VCP kan bij zwaardere incidenten een vertrouwenspersoon van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) om advies vragen.

De VCP-er van RDZ is Riet van Amerongen. Hieronder stelt zij zich in het kort voor.

Foto op 06-01-15 om 23  Riet van Amerongen.

Ik heb vele jaren gewerkt op een accountantskantoor, waar ik de laatste jaren vertrouwenspersoon ben geweest. Ik ben opgegroeid in een korfbalfamilie. Ik heb 25 jaar gespeeld bij Dalto en ongeveer 10 jaar bij RDZ. Bij de veldwedstrijden vind je mij vaak als vrijwilligster in de kantine om te helpen.

Telefoon: 06-14348494

 E-mail: vcp@ckvrdz.nl