Vertrouwenscontactpersoon(VCP)

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Sporten is belangrijk en het spelen in teamverband werkt ook verbindend.

Naast sportiviteit en gezelligheid wil RDZ garant staan voor een gezonde en veilige vereniging.  Leden, ouders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers of toeschouwers, die te maken krijgen met  ongewenst of intimiderend gedrag zoals bijvoorbeeld: pesten, agressie, seksuele intimidatie en discriminatie, kunnen contact opnemen met de VCP.

Twee mensen zijn door het bestuur voor deze functie benaderd: Anneke Swinkels en Riet van Amerongen.

De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt die jou een objectief, luisterend oor biedt. We kunnen ondersteuning, advies en informatie geven om samen naar een oplossing te zoeken.  Met de inhoud van het gesprek wordt vertrouwelijk omgegaan.

De VCP kan bij zwaardere incidenten een vertrouwenspersoon van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) om advies vragen.

Foto op 06-01-15 om 23  Riet van Amerongen.

Vele jaren gewerkt op een accountantskantoor, waar ik de laatste jaren vertrouwenspersoon ben geweest. Opgegroeid in een korfbalfamilie en 25 jaar gespeeld bij Dalto en ongeveer 10 jaar bij RDZ. Mijn dochter Lisette Bos speelt in het Midweekteam en kleindochter Rheza Suurmond zit bij de Kangoeroes. Bij de veldwedstrijden ben ik vrijwilligster in de kantine.

Telefoon: 06-14348494

 E-mail: vcp@ckvrdz.nl