Contributietarieven

Categorie Euro's per kwartaal per 01-01-2022
Senioren        (18 jaar en ouder)  € 68,50 per kwartaal
Junioren         (16 t/m 17 jaar)  € 54,75 per kwartaal
Aspiranten     (12 t/m 15 jaar)  € 47,25 per kwartaal
Pupillen          (6 t/m 11 jaar)  € 39,75 per kwartaal
Kangoeroes   (3 t/m 5 jaar)  € 25,00 per kwartaal
Midweek  € 52,50 per kwartaal
Alleen Verenigingslid/Bondslid  € 13,00 per kwartaal

 

  • Bankrekening nr: NL44RABO0368738264 (let op gewijzigd sinds november 2021)
  • t.n.v. Christelijke Korfbalvereniging Recht Door Zee

Op deze pagina vind je alles over de contributietarieven van ckv RDZ. In bovenstaande tabel vind je de contributietarieven per categorie per kwartaal in euro’s en zijn vastgesteld op de jaarvergadering van ckv RDZ.
Elk jaar worden de nieuwe contributietarieven vastgesteld door de leden op de jaarvergadering. Je wordt lid voor 1 seizoen en zonder opzegging (voor 1 mei) wordt deze automatisch verlengd.
Een korfbalseizoen loopt van 1 juli tot 30 juni het volgende jaar.

Heb je verder vragen over de contributie dan kun je deze mailen naar: penningmeester@ckvrdz.nl 

De vereniging incasseert de contributie per automatische incasso. Bij jouw aanmelding als lid dien je dit incasso af te gegeven aan de penningmeester. Indien je dit niet gedaan hebt, word je verzocht contact op te nemen met de penningmeester. Hier kan je ook het machtigingsformulier downloaden.
Een vrijwillige, door het lid geregelde automatische overboeking wordt hieraan gelijk gesteld, maar het bestuur heeft een nadrukkelijke voorkeur voor automatische incasso.

Sommige houden liever het heft in eigen handen. Betalen kan dan uitsluitend per toegezonden factuur (email). Aangezien de vereniging hier extra kosten voor maakt (administratie – en bankkosten), wordt hiervoor € 2,50 per kwartaal extra in rekening gebracht.

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.