Contributietarieven

Categorie Euro's per kwartaal
Senioren        (ouder dan 18 jaar)  € 58,50 per kwartaal
Junioren         (16 t/m 17 jaar)  € 46,50 per kwartaal
Aspiranten     (12 t/m 15 jaar)  € 40,50 per kwartaal
Pupillen          (6 t/m 11 jaar)  € 34,00 per kwartaal
Kangoeroes   (3 t/m 5 jaar)  € 21,00 per kwartaal
Alleen Verenigingslid/Bondslid  € 12,00 per kwartaal
   
Alleen trainen (alleen senioren) € 29,50 per kwartaal
Bootcamp € 29,50 per kwartaal

 

Bankrekening nr: (IBAN) NL40INGB0000723890
t.n.v. Christelijke Korfbalvereniging Recht Door Zee

Op deze pagina vindt u alles over de contributietarieven van ckv RDZ. In bovenstaande tabel vindt u de contributietarieven per categorie per kwartaal in euro’s en zijn vastgesteld op de jaarvergadering van ckv RDZ. Elk jaar worden de nieuwe contributietarieven vastgesteld door de leden op de jaarvergadering

Heeft u verder vragen over de contributie dan kunt u die mailen naar: penningmeester@ckvrdz.nl 

De vereniging incasseert de contributie per automatische incasso. Bij uw aanmelding als lid of in september 2014 heeft u dit incasso afgegeven. Indien u dit niet heeft gedaan, wordt u verzocht contact op te nemen met het secretariaat. Of klik hier voor een machtigingsformulier.
Een vrijwillige, door het lid geregelde automatische overboeking wordt hieraan gelijk gesteld, maar het bestuur heeft een nadrukkelijke voorkeur voor automatische incasso.

Sommige houden liever het heft in eigen handen. Betalen kan dan uitsluitend per toegezonden factuur (email). Aangezien de vereniging hier extra kosten voor maakt ( administratie – en bankkosten), wordt hiervoor € 2,50 per kwartaal extra in rekening gebracht.