• Gedragregels

 • Naar een veiliger sportklimaat 

  Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen. 

  Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is door het Nederlands Olympisch Comité en Nederlandse SportFederatie (NOC/NSF) opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep. Zie voor meer informatie ook de site https://www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat

  Bij RDZ willen we ook graag een veilige en prettige omgeving creëren voor spelers, vrijwilligers, supporters en bezoekers. In de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, en dit aan te pakken. Het bestuur van RDZ heeft besloten om op dit intiitatief van NOC/NSF in te haken. 

  Wat houdt dat preventief beleid in? Het NOC/NSF geeft aan:

  • het hebben van een Gedragscode & Omgangsregels
  • en een belangrijk hulpmiddel is het verplichtstellen Van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen.

  Gedragsregels RDZ:

  • Korfballen doe je samen met je medespelers. Je vormt een team samen met hen en de begeleiding.
  • Je respecteert je medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
  • Gedraag je, zoals je zou willen dat een ander zich gedraagt ten opzichte van jou.
  • Bij RDZ moet iedereen zich veilig, vertrouwd en plezierig voelen.
  • Gedrag dat leidt tot intimidatie in welke vorm wordt niet geaccepteerd.
  • Wij behoren tot de rookvrije generatie. Rondom het clubgebouw en het veld wordt niet gerookt.
  • Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar. Er wordt pas na 14:00 uur alcohol geschonken.
  • Trainers en coaches die met jeugdspelers omgaan dienen per heden een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.

  Helaas voorkomen de gedragsregels en VOG geen grensoverschrijdend gedrag. Het laat wel zien dat we het als vereniging serieus nemen, werk van maken en eisen stellen aan vrijwilligers die met jeugd omgaan. Het gaat dan ook een structureel onderdeel worden van ons verenigingsbeleid. 
  Het VOG gaan we verplichtstellen voor vrijwilligers van 18 jaar en ouder. Dus coaches/begeleiders en organisatoren van jeugdactiviteiten.

  Geef ongewenst gedrag of een vermoeden daarvan door aan onze vertrouwenspersoon.  Dit vragen we omdat het bestuur vindt dat we met ons allen de verantwoordelijkheid hebben om elkaar te beschermen.