• Club afspraken

 • Afspraken over de trainingen, wedstrijden en afzeggen & invallen
  Dit document bevat afspraken over algemene regels over de trainingen, wedstrijden en het afzeggen van trainingen en wedstrijden en het reserve staan en invallen bij de jeugdteams van ckv RDZ. Het geldt voor alle jeugdspelers, trainers/coaches en andere clubfunctionarissen van ckv RDZ. Het geldt óók voor de ouders van de jeugdspelers.

  De Training:

  • Van spelers en trainers wordt in principe verwacht dat ze op iedere training aanwezig zijn. Korfbal is een teamsport. Om leuk en goed te kunnen trainen heeft een team voldoende spelers nodig, anders is het minder leuk voor de wél aanwezige spelers (en trainers). Uiteraard komt het voor dat een speler écht niet kan trainen.
  • Afzeggen doe je bij de trainer, onder opgaaf van reden en ruim van te voren
  • Spelers en trainers zijn (ruim) op tijd op de training aanwezig. Minimaal 5 à 10 minuten, om te helpen met opbouwen.
  • Is een speler (regelmatig) niet aanwezig op de training, dan vraagt de trainer naar de oorzaken daarvan. Wanneer er geen verbetering van de trainingsopkomst is kan de trainer/coach eventueel besluiten om het betreffende kind minder te laten spelen in verhouding tot de kinderen die wel altijd komen trainen.

  De wedstrijd:

  • Je bent op tijd aanwezig. Over het algemeen is dit 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Vraag het anders na bij je trainer/coach of WS als je het niet zeker weet.
  • Met je team zet je het veld op.
  • Reservespelers zitten/staan langs de lijn bij het speelveld. Ze zijn dus bij het team en zitten bijvoorbeeld niet op de tribune.
  • Over een hele competitie gezien, krijgt iedere speler in principe ongeveer evenveel speeltijd. In de A en B kunnen trainers hier met redenen van afwijken. Aan het begin van het seizoen worden de afspraken hierover duidelijk met ouders en kinderen worden gecommuniceerd. Afhankelijk van het niveau van de teams is dit in beperkte mate mogelijk bij jongere teams.
  • We stimuleren fairplay zowel binnen, als buiten de lijnen.

  Afzeggen van een wedstrijd:

  • Afzeggen voor een wedstrijd i.v.m. een andere afspraak doe je bij je eigen wedstrijdsecretariaat:
   • Ruim van te voren! Dus niet drie dagen van te voren, als je het al veel langer weet.  
   • Telefonisch of via een whatsapp bericht naar de WS, met opgaaf van reden. Dit om te weten wat er speelt bij de kinderen. Wanneer kinderen vaak afzeggen wordt in overleg met wedstrijdsecretaris contact met de ouders gezocht.
   • Zowel bij de trainer als bij de wedstrijdsecretaris.
  • Afzeggen voor een wedstrijd i.v.m. blessure, ziekte of calamiteit:
   • Doe dit liever niet op het allerlaatste moment. Mocht het twijfelachtig zijn of een speler kan meedoen, meld het in de loop van de week alvast. Dan kan daar alvast rekening mee worden gehouden.
   • Ook hier weer telefonisch, zowel bij de trainer als de wedstrijdsecretaris.
  • Aan het begin van elk deel van het seizoen maken wedstrijdsecretaris en trainers afspraken hoe ze elkaar vervangen wanneer één van beide afwezig is.

  Invallers/reserves:

  • Alle spelers van RDZ zijn in beginsel bereid om bij andere teams in te vallen of reserve te staan. Dit kan betekenen dat heel soms een speler niet met zijn/haar eigen team meedoet. Uiteraard kan het zo zijn dat door andere afspraken of verplichtingen het écht niet mogelijk blijkt te zijn om aan een verzoek van het wedstrijdsecretariaat te voldoen.
  • Het bepalen en benaderen van invallers (of reserves) voor alle jeugdteams wordt gedaan door het wedstrijdsecretariaat. Alleen na overleg met de betreffende wedstrijdsecretaris kan hier van worden afgeweken. Aan het begin van elk deel van het seizoen maken wedstrijdsecretaris en trainers afspraken hoe ze in onderling overleg de  invallers (of reserves) uit andere teams bepalen.
  • In principe komen invallers (of reserves) uit een lager team.
  • Er worden invallers (of reserves) gezocht die qua leeftijd, speelniveau, lengte en ervaring zo goed mogelijk bij het team passen en de klasse waarin het team speelt. Uiteraard moeten de invallers uit een hoger of lager team altijd speelgerechtigd zijn.
  • Teams hebben bij voorkeur minstens 1 reserve. Bij wijze van uitzondering kunnen teams zonder reserve aan een wedstrijd starten.

  juli 2021