• De toekomst van RDZ

 • Beste leden,

  RDZ is een mooi vereniging. Om onze vereniging ook een mooi toekomst te geven is het belangrijk om onze blik vooruit te richten. Daarom hebben wij vanuit het bestuur aan een aantal leden gevraagd om hierover na te denken. 

  In september 2019 hebben Marc van ‘t Klooster, Sandra van der Veer, Erik Alberts, Bernard Weerdmeester, Nicolien Klaassen, Harm de Boo, Jeroen Filius, Bert Cinjee en Ton Hakkert in een sessie onder begeleiding van Joska Le Conte van Sportief Zeist zich gebogen over de toekomst van RDZ. In eerste instantie zijn de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen benoemd van RDZ. 

  Sterk
  RDZ is een open en sociale vereniging waar veel vrijwilligers met enthousiasme betrokken zijn. Zij vormen een eenheid waar sfeer en familiegevoel de boventoon voert. 

  Zwak
  De sleutelposities binnen RDZ wordt door dezelfde (kleine) groep leden vervuld. Op sportief vlak ontbreekt een doorlopende goede technische ontwikkeling van de jongste jeugd tot aan de senioren. Voor talenten ontbreekt de sportieve uitdaging. De aansluiting van junioren naar de senioren wordt gemist.  

  Kansen
  De (mogelijke) nieuwe accommodatie op Blikkenburg biedt de vereniging kunstgrasvelden en een sportieve uitstraling. Op sportief vlak kan RDZ door het aantrekken van goede gekwalificeerde trainers een stap verder zetten en blijven talenten bij de vereniging. Er is groei mogelijk door werving (van de jeugd). Zeist kent grote hockey- en voetbalverenigingen. RDZ kan een tegenwicht bieden door haar kleinschaligheid. Er liggen mogelijkheden tot betere samenwerking met andere verengingen.

  Bedreigingen
  De meeste bedreigingen liggen buiten de invloedsfeer van RDZ. De opkomst van andere sport zoals damesvoetbal, diverse groepen die invloed hebben op de Blikkenburg accommodatie, het verloop van de jeugd door studie, imago korfbalsport. Bedreigingen binnen RDZ zijn gebrek aan beleid en sportief kader en te weinig vrijwilligers.

  Vervolgens is een punt op de horizon geplaatst. Het toekomst plan luidt:

  Over 5 jaar heeft RDZ bij de jeugd op alle niveaus 2 volwaardige teams met een goede technische begeleiding en behoud van de huidige RDZ-identiteit.

  Tijdens de Algemene Leden Vergadering op maandag 7 oktober willen we aan de leden vragen of zij zich kunnen vinden in dit toekomst plan. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om bij de vergadering aanwezig te zijn dan kan je ook een van de bestuursleden of iemand uit de bovengenoemde groep benaderen. 

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen hier zijn mening over kan geven. Dus schroom niet om te reageren

  Uit de sterkte-zwakte analyse zijn 4 actiepunten gekomen. Als op de Algemene Leden Vergadering het toekomst plan wordt goedgekeurd dan willen wij hiermee aan de slag. 

  Vooruitlopende op de goedkeuring willen wij vragen of leden geïnteresseerd zijn om onderdeel uit te maken van een van deze actiegroepen. De actiegroepen bestaan uit:

  • Vrijwilligers (Jeroen/Ton/Harm)
  • Leden werving en behoud (Sandra/Erik)
  • Technisch kader (Bert, Nicolien, Marc)
  • Accommodatie (Bernard)  

  Als je geïnteresseerd bent benader dan een van de leden uit de groep.  

  Het bestuur van RDZ

  september 2019