Woordje van de voorzitter

We zijn in 2022 terecht gekomen. Vorige jaar hadden we nog de hoop dat alles een beetje anders zou zijn dan in 2020 maar helaas niks is minder waar. Maar ondanks het rond waaiende virus hebben we in 2021 zowel op het veld als een gedeelte in de zaal kunnen spelen. Helaas hebben zoals al eerder benoemd ons 80 jarig jubileum niet kunnen vieren. Maar laten we vooral naar voren kijken. We hopen dat de lock-down er voor gaat zorgen dat we over een aantal weken weer de sportschoenen kunnen aantrekken. Dat we elkaar weer mogen ontmoeten in en langs het veld. En als de gelegenheid zich voor doet, zullen we ons 80 jarig jubileum alsnog vieren in 2022.

Ook op het gebied van onze verhuizing naar Blikkenburg zijn er verdere ontwikkelingen. Het bestemmingsplan voor Sportpark Blikkenburg wordt op 20 januari behandeld in de Raad. Vervolgens wordt verwacht dat de raad in februari zal beslissen over de vaststelling van het plan. Dit plan betreft het paviljoen waar onze kantine in zal worden gehuisvest en nieuwe parkeerplaatsen aan de Blikkenburgerlaan. 

Als je geïnteresseerd bent in het bestemmingsplan dan kan je deze vinden op:

https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/sportpark-blikkenburg

In de bijlage Bijlage 1 Visie Sportpark Blikkenburg-West zijn situatie schetsen en impressies van het paviljoen en de inrichting van de velden te zien.  

Zoals op de ALV al aangegeven zullen wij binnenkort een Bijzondere Ledenvergadering organiseren. Het liefst doen we dit in de Bisonstal maar als dat niet mogelijk is dan zullen we de vergadering online houden. We houden de komende maatregelen nauwlettend in de gaten en zullen dan een besluit nemen over de vorm van de Bijzondere Ledenvergadering.

 

Rest mij jullie een gezond, gelukkig en sportief 2022 toe te wensen namens het volledige bestuur van RDZ. 

Groeten,

Ton