Woordje van de voorzitter

Afgelopen maandag was de Algemene Leden Vergadering (ALV). Met een redelijk gevulde Bisonstal werd er teruggeblikt op het seizoen 2020/2021 en voor uit gekeken op het volgende seizoen. Teneur van de vergadering was dat Corona ook in het afgelopen seizoen ons in de greep had waardoor we geen volledige competitie konden spelen, geen hemelvaart toernooi konden organiseren, niet ons 80 jarig jubileum konden vieren en ook geen activiteiten konden uitzetten om nieuwe (jeugd)leden te werven. Maar er waren ook goede zaken te melden zoals de vrijwilligers campagne die nog loopt, het schutterstoernooi op Hemelvaart, de videoboodschap van de Sint en de gezamenlijke afsluiting van het veldseizoen inclusief het onderlinge toernooi met een afsluitende bbq.

Echter werd de meeste tijd besteed aan de verhuizing naar Blikkenburg. Momenteel ligt er een bestemmingsplan voor het paviljoen (waar onze kantine in wordt gehuisvestigd) en nieuwe parkeerplaatsen. Als dit akkoord is zijn we weer een stap dichter bij de verhuizing naar Blikkenburg. 

Mocht alles volgens plan verlopen dat bestaat de kans dat in 2022 kan worden begonnen aan het bouwen van het paviljoen en het aanleggen van de velden. Tijdens de ALV hebben we afgesproken ruim voor die tijd een Bijzondere Leden Vergadering te houden om iedereen binnen de vereniging mee te nemen in de plannen en over de besluitvorming te stemmen. Mogelijk houden we deze vergadering in december 2021 afhankelijk van de ontwikkelingen.   

Als je geïnteresseerd bent in het bestemmingsplan dan kan je deze vinden op;

https://www.zeist.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/sportpark-blikkenburg

In de bijlage Bijlage 1 Visie Sportpark Blikkenburg-West zijn situatie schetsen en impressies van het paviljoen en de inrichting van de velden te zien.  

Daarnaast werd ook de financiële kant van de vereniging besproken. We zijn een financieel gezonde vereniging. Toch hebben we tijdens de ALV besloten een contributieverhoging door te voeren van 5% vooruitlopend op de overgang naar Blikkenburg. We dienen voor de kantine op Blikkenburg zo meteen veel dieper in onze buidel te tasten dan voor de Bisonstal. 

De avond werd afgesloten met de uitreiking van de Jasper Hakkert beker. Deze beker gaat naar een lid binnen de vereniging die zich inzet voor de jeugd van RDZ en die het bestuur extra in het zonnetje wil zetten voor haar of zijn inspanningen. Lydia van de Craats, als wedstrijd secretaris mag de komende twee jaar de beker op haar schoorsteenmantel zetten. Zij is al jaren een van onze trouwe W.S.-en voor de jeugd zelfs nu haar kinderen niet meer bij RDZ spelen. Lydia kon helaas zelf niet op de ALV aanwezig zijn. Op een later moment zullen wij haar de beker uitreiken. 

Daarmee werd de vergadering op een mooie manier afgesloten.