Verslag van de ALV

Zaterdag 13 oktober was de algemene ledenvergadering van RDZ.

Na de mooie thuisoverwinning van RDZ 1 en de heerlijke stampotten maaltijden bij 25 graden(!) begon de ALV in een redelijk gevulde Bisonstal. De techniek liet ons even in de steek waardoor de ALV later begon dan gepland.

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen seizoen. We hebben helaas niet de 200 leden vast kunnen houden die we vorig jaar wisten te behalen. Maar we zien nog steeds een mooie groei bij de kleinste jeugd. Bij de oudere jeugd kan vaak de stap naar de senioren niet gemaakt worden door studieverplichtingen. Hier zien we de meeste opzeggingen. Momenteel heeft RDZ 185 leden en hebben we 15 teams aangevuld met de kangoeroes. Door de groei van de jeugd hebben we wel een tekort aan coaches en scheidsrechters. We benaderen vanuit het bestuur geïnteresseerde maar ook tijdens de ledenvergadering werd een oproep gedaan dat als je iets wil betekenen voor RDZ meld je dan aan. 

We zijn een financieel gezonde vereniging. We zien de inkomsten wel teruglopen omdat we de Bisonstal niet meer (mogen) verhuren aan derden. Het bestuur heeft een contributieverhoging voor het volgende seizoen voorgesteld van 3% die door de leden aanvaard is.

Sportief gezien hebben we het erg goed gedaan met de promotie van RDZ 1 in de zaal naar de 2e klasse en de vele bekers die RDZ veroverde op haar eigen 50ste Hemelvaart toernooi.

De plannen voor de verhuizing naar de locatie ‘achter het Slot’ zijn er nog steeds maar er is onzekerheid over de beloofde sporthal. Momenteel is de gemeente aan het inventariseren naar de behoefte binnen Zeist voor een sporthal. Het bestuur houdt contact met de gemeente over deze ontwikkelingen. Het standpunt voor de verhuizing blijft nog steeds van kracht dat er eigen identiteit in de vorm van een kantine, twee kunstgrasvelden en een sporthal moeten komen alvorens RDZ het Bisonpark gaat verlaten.

Daarnaast was er dit jaar ook veel aandacht voor de privacy middels de AVG. RDZ is AVG-proof. Op de site van RDZ staat onder informatie -> AVG-privacy wetgeving meer informatie. Tot slot waren er drie bestuursleden aan het einde van hun termijn maar stelde zich ook weer beschikbaar. Onder luid applaus werden Erik, Rene en Ewout herkozen. De notulen van het verslag zal staat binnenkort op de site.

Het bestuur