Woordje van de voorzitter....

We zijn inmiddels in 2021 beland en de wereld ziet er nog steeds niet echt vrolijk uit. Maar laat ik mij houden bij het wel en wee van de vereniging. Op het sportieve vlak worden er nog steeds geen wedstrijden gespeeld maar op de zaterdagen verschijnen er geregeld spelers van RDZ op het Bisonveld om een onderling wedstrijd te spelen of de trimbaan te nemen. Dat is fijn, want zo zien we elkaar weer eens een keer. 

We gaan ook het nieuwe jaar in met de wetenschap dat onze vereniging op 7 mei 80 jaar bestaat. Uiteraard zouden we dit graag met jullie willen vieren maar in een tijdperk waar samen komen in groten getale nog niet gewenst is bekijken we dit van maand tot maand. Zodra de situatie het toelaat en we weer samen mogen zijn zullen we het niet na laten om een gezellig samenzijn te organiseren. 

Ik wil ook in dit stukje aandacht vragen voor Fred van Dijk. Samen met Rene Bloemendal ben ik een aantal weken geleden bij Fred geweest. Fred is een van onze zaalcommissarissen maar ook oud speler, coach en voorzitter geweest bij RDZ. Fred heeft een kwaadaardige hersentumor en hij is uitbehandeld. Het was fijn hem te spreken en oude verhalen op te halen over zijn lange historie bij RDZ. Onze club heeft een belangrijke rol in zijn leven en dat van zijn vrouw Marian. En zij koesteren vooral dierbare herinneringen aan RDZ.  

Tot slot wil ik jullie mee nemen in de gesprekken die wij momenteel voeren met de gemeente over de verhuizing van RDZ naar Blikkenburg. Een aantal jaar geleden heeft de gemeente een Masterplan Buitensport gelanceerd waarbij RDZ een plek zou krijgen op Blikkenburg West. Daar krijgen wij een kantine en twee kunstgras velden. Omdat het Bisonpark een beschermde status heeft mag er op het Bisonveld geen kunstgras komen. En aangezien op termijn alle korfbalwedstrijden op kunstgras moet worden gespeeld zijn we op dit aanbod ingegaan. De plannen worden inmiddels steeds concreter. Ik zal jullie meenemen in de situatie waar we nu staan. Blikkenburg West is het sportpark achter Jonathan waar nu de skatebaan ligt van SViZ en het restaurant Blik en Burger. 

Aan de achterkant van dit park, tegen de Blikkenburgerlaan aan, komen twee kunstgrasvelden. Tevens komt daar een groot paviljoen dat onderdak zal bieden voor onze kantine, de nieuwe Blik en Burger, de kantine voor de Schaats en Inline-skate vereniging Zeist (SIvZ), de Kynologenclub Zeist (honden training) en Geronimo (boogschieten). Deze laatste twee zullen het paviljoen hoofdzakelijk gebruiken voor hun opslag.

Onze kantine zal grenzen aan de velden en wordt voorzien van een terras. De kantine zal zijn voorzien van een bar waarbij we drank, tosti's, broodjes en snoep kunnen verkopen. Er zal geen keuken zijn, maar wel een multifunctionele ruimte die we indien nodig extra kunnen huren/gebruiken. Dit doen we vanuit financiële overwegingen.  De kosten voor de huur van de kantine zullen meer zijn dan wat we nu voor de Bisonstal betalen. Voor de snacks en dergelijke gaan we de samenwerking aan met Blik en Burger. Voor het RDZ Dinner evenement zal een passende vorm moeten komen.
Overigens zijn we er financieel nog niet uit met de gemeente en voeren we hier nog gesprekken over evenals over de definitieve inrichting van het paviljoen. Het moet echter gezegd worden dat we over de huidige indeling van de kantine en de ligging van de velden enthousiast zijn. Wanneer gaat dit allemaal plaats vinden? Dat is de grote vraag. Naast de gesprekken die we nog voeren moeten er nog een bestemmingsplan komen, vergunningen worden aangevraagd, bezwaren worden aangehoord, aanbestedingen worden gedaan. Zodra er meer zicht is op een definitief plan zullen we een online avond organiseren om jullie verder te informeren.  

Rest mij jullie een gezond en sportief 2021 te wensen. Blijf gezond en houd elkaar in de gaten. 

Ps dit stukje is geschreven met toestemming van Fred van Dijk.