In Memoriam

In Memoriam Wim van Rijkom

Wij hebben bericht ontvangen dat ons lid/oud lid Wim van Rijkom is overleden.
Wim was een echte RDZ-er en daar zette hij zich ook 100% voor in. Op het veld of in de zaal was hij altijd wel te vinden en niet alleen als toeschouwer maar ook als vrijwilliger in tal van zaken die hij op zich genomen had.
Ben Stenneke kan zich herinneren dat hij als jeugdleider van zijn adspiranten- en junior-ploegje was en dat wij regelmatig contact-avonden bij hem thuis hadden, op de bovenverdieping van hun piepkleine woning aan de Marsmanstraat.
Hij was ook een bijzonder lid, want korfballen heeft hij nauwelijks gedaan, maar toch behoorde hij samen met Agniet bij de RDZ familie.
Hij zette zich in voor de jeugd van RDZ. Later ging hij dat ook op andere gebieden doen, zoals zaalcommissaris, kantine medewerker en was altijd te vinden in een van de verkooptentjes tijdens het RDZ toernooi op Hemelvaartsdag.
Dat dit zeer gewaardeerd werd, werd duidelijk toen hij in 1991 tot erelid werd benoemd.
Wim was ook een markant figuur want ondanks hij zich min of meer onopvallend binnen de vereniging bewoog, wist hij toch een aantal tips binnen de vereniging aan de belanghebbenden over te brengen.
Met zijn rondgang over het veld, voorzien van het gecamoufleerde sigaretje, vriendelijke lach en plezierig praatje ontgingen hem maar weinig dingen.
De familie Van Rijkom werd een van de grotere families binnen RDZ niet alleen doordat ook zijn kinderen en later ook de kleinkinderen en nu zelfs zijn achterkleinkinderen lid werden van RDZ, maar natuurlijk ook door de koppeling via Agniet met de familie Cinjee.
Hij was een van de medeoprichter van de club van honderd en was nog op de laatste vergadering vol trots en plezier aanwezig.
Wij zullen Wim missen bij de RDZ familie.

Wij wensen de familie van Rijkom en Cinjee veel sterkte toe bij het overlijden van Wim.

Het bestuur van RDZ

De rouwkaart kan via deze link  geopend worden.