Kort verslag ALV

Afgelopen maandag 26 oktober was de Algemene Leden Vergadering van het seizoen 2019/2020. Via de computers en laptops volgden de leden de eerste digitale vergadering in de historie van de vereniging. Allemaal dankzij COVID19.

Via de digitale lobby druppelde de leden binnen en kon er wat onwennig gestart worden met de vergadering. Helaas was er wel wat misgegaan met de aanmeldingen op de website maar uiteindelijk kon wel iedereen deelnemen die zich had opgegeven.

Tijdens de vergadering werd aangegeven dat het afgelopen seizoen voor een groot gedeelte in het teken heeft gestaan van de gevolgen van COVID19. We hebben dankzij de inzet en creativiteit van een ieder de trainingen weer kunnen hervatten toen de regering daar het groene licht voor gaf. COVID19 heeft geen effect gehad op de financiële gezondheid van RDZ. Nagenoeg alle leden zijn lid gebleven van onze vereniging. Daarvoor dank!

De voortgang van ‘Toekomst RDZ’ werd benoemd. We zijn een vereniging met veel vrijwilligers maar op een aantal plekken is de spoeling dun. RDZ doet een beroep op haar leden. Mocht dit echter niet voldoen zijn dan heeft de werkgroep aan de leden toestemming gevraagd om te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn met een meer dwingend karakter. De leden hebben hier hun toestemming voor gegeven.

De nieuwe accommodatie op Blikkenburg kwam ook ter sprake. RDZ is in gesprek met de gemeente over de financiële haalbaarheid en de huisvesting van de kantine. De leden gaven tijdens de vergadering aan dat er meer behoefte is aan informatie omtrent de mogelijke verhuizing. Het bestuur heeft beloofd de leden periodiek op de hoogte te houden.

Verder werden de financiële stukken besproken en was er het voorstel tot contributie verhoging van 5%. Dit voorstel is door de leden aangenomen.

Tot slot hebben Erik Alberts en Ewout Sikking besloten hun bestuurstaken te beëindigen. Het bestuur bedankte de twee heren voor hun inzet en zullen, als we weer onder elkaar zijn, hen nog een keer in het zonnetje zetten. De plek van Ewout wordt niet ingevuld. De bestuurspost die Ewout heeft, sponsoring, komt te hangen onder de penningmeester. De bestuurpost van Erik wordt wel ingevuld. Het bestuur heeft Marc van ’t Klooster bereid gevonden deze positie in te nemen. Marc is door de leden goedgekeurd om deze post te vervullen. En we zijn heel blij dat we hiermee een waardige opvolger voor Erik hebben weten te vinden.

Daarmee werd de digitale vergadering gesloten. 

Het volledig verslag van de Algemene Leden Vergadering is later in het jaar terug te vinden op de site onder ‘Mijn RDZ’.