Uitnodiging ALV

Uitnodiging ALV 26 oktober 2020

Op maandag 26 oktober 2020 om 20:00 zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van ckv RDZ worden gehouden. Leden geboren voor 1 juli 2005 zijn hierbij van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Ook jeugdleden, ouders van jeugdleden en donateurs zijn van harte welkom en kunnen zeker meepraten en hun inbreng hebben ondanks dat zij geen stemrecht hebben.

Ook is dit DE gelegenheid om al je vragen over RDZ te stellen aan het bestuur… dus maak gebruik van deze kans en laat je zien en horen op de ALV!

Gezien het feit dat we de ALV online gaan houden, vragen we aan jullie of je je via het onderstaande formulier wilt aanmelden als je hieraan wilt deelnemen. De sluitingsdatum om je op te geven is 24 oktober omdat we nog wat digitale voorbereidingen moeten treffen. Als je je hebt opgegeven, zul je een mail van ons ontvangen met de link en handleiding om in te loggen.

Graag per lid het formulier invullen.

Wie: Alle leden van ckv RDZ, jeugdleden, ouders van jeugdleden en donateurs

Wanneer: Maandag 26 oktober 2020 om 20:00

Waar: Online via MsTeams

Voor het houden van een geldige vergadering is een opkomst van minimaal een/derde van de stemgerechtigde leden noodzakelijk. Indien dit aantal stemgerechtigde leden niet bij de opening van de vergadering aanwezig is, zal deze vergadering worden gesloten en om 20:05 worden gevolgd door een tweede Algemene Ledenvergadering, gebruikmakend van dezelfde agenda.

De agenda voor deze avond en verslagen zijn inmiddels op de site geplaatst. Deze zullen te vinden zijn onder ‘Documentatie’ van mijn RDZ. Heb je hier vragen/opmerkingen over, verzoeken wij je dit alvast kenbaar te maken bij het secretariaat.

Het bestuur

Aanmeldformulier ALV (per lid invullen)
 • Naam*
  0
 • 1
 • Email*a valid email address
  2
 • Lidmaatschap*select just one
  Spelend Lid
  Belangstellende zonder stemrecht
  Niet Spelend Lid
  3
 • Geboren voor 1 juli 2005*select just one
  ja
  nee
  4
 • Vragen/opmerkingen tbv ALV*something more
  5
 • 6