Kort verslag ALV 7 okt

Vorige week maandagavond was de Algemene Leden Vergadering in de Bisonstal. 31 leden kwamen hierop af. Ik wil iedereen die aanwezig was nogmaals bedanken voor hun aanwezigheid.

Aan het begin van de vergadering hebben we stil gestaan bij de komst van de leden van Tovers. Zoals bij de meeste wel bekend blijft Tovers als slapende vereniging bestaan en zijn de spelende leden over gekomen naar RDZ. Zij korfballen nu in het 3eaangevuld met onder andere oud A junioren.

Na de opening hebben wij vanuit het bestuur draagvlak gevraagd voor onze missie.

Deze luidt:  Over 5 jaar heeft RDZ bij de jeugd op alle niveau’s 2 volwaardige teams met een goede technische begeleiding en behoud van de huidige indentiteit. De aanwezig leden stemde in met deze missie. Voor meer informatie hierover verwijs ik iedereen naar het artikel op de website van  30 september onder de kop Toekomst van RDZ. 

De situatie rondom de verhuizing naar Blikkenburg is nauwelijks anders dan vorig jaar. De gemeente is inmiddels wel bezig de mogelijkheid te onderzoeken naar een sporthal bij Blikkenburg. Een van de wensen van RDZ om daar naar toe te verhuizen. De vele bezwaren en/of eisen van belanghebbende groeperingen inzake de  sporthal en het vasthouden aan het historisch aangezicht van oa bomenrijen maakt  de inrichting van het terrein een erg complex verhaal.  

Daarna werd de begroting goedgekeurd als ook de contributie verhoging. Besloten is geen contributie verhoging door te voeren voor de niet-spelende leden.  

Op het einde van de avond werd de Jasper Hakkert beker uitgereikt aan Jan Drost. De Jasper Hakkert beker wordt uitgereikt aan leden die binnen de verenigingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jeugd. Jan heeft zich de afgelopen jaren vol enthousiasme ingezet als begeleider/coach voor de jeugd die wedstrijden fluiten.

Dit is in het kort een samenvatting van de ALV. De definitieve notule van de ALV volgt later dit seizoen.