ALV maandag 7 oktober 2019

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 7 oktober 2019

Hierbij nodigen wij alle leden, die voor 1 juli 2004 zijn geboren, van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 7 oktober 2019. Aanvang van de vergadering is om 20:00 uur in de Bisonstal.

Ook jeugdleden, ouders van jeugdleden en donateurs zijn van harte welkom en kunnen zeker meepraten en hun inbreng hebben, ondanks dat zij geen stemrecht hebben.

Voor het houden van een geldige vergadering is een opkomst van minimaal een/derde van de stemgerechtigde leden noodzakelijk. Indien dit aantal stemgerechtigde leden niet bij de opening van de vergadering aanwezig is, zal deze vergadering worden gesloten en om 20:05uur worden gevolgd door een tweede Algemene Ledenvergadering, gebruikmakend van dezelfde agenda.

De Agenda voor deze avond is te vinden onder ‘Documentatie’ van mijn RDZ.