• Kort verslag ALV

 • Afgelopen maandag was er op een regenachtige avond weer de Algemene Leden Jaarvergadering. Ondanks het slechte weer waren er weer leden die de weg wisten te vinden naar de Bisonstal. 

  Het afgelopen jaar werd door genomen waarbij o.a. de verhuizing naar Blikkenburg (medio 2025) besproken werd maar ook de zorg over het aantal trainers bij de jeugd teams. 

  De jaarcijfers kwamen voorbij en werden goedgekeurd door de aanwezigen alsmede werd er ingestemd met een 3% verhoging van de contributie om in 2024 de huur van onze kantine te kunnen bekostigen. 

  De nieuwe penningmeester, Wilco van Ee, en de nieuwe secretaris, Jacob de Jong, werden als nieuw bestuurslid definitief ge├»nstalleerd in het bestuur met goedkeuring van de leden. En Natascha Hakkert werd bedankt voor haar jarenlange bijdrage in het bestuur. 

  Er volgde nog een stemming of de Midweek op de avonden waaronder ze onder kunstlicht hun wedstrijden moeten spelen mochten uitwijken naar een ander locatie. Dit omdat ze dan op het trainingsveld moeten spelen waar dan al op getraind wordt. Dit zal gaan om een handje vol wedstrijden tot dat we naar Blikkenburg kunnen. De leden stemden hier mee in.

  Tot slot was er nog de uitreiking van de Jasper Hakkert bokaal. De bokaal die wordt uitgereikt aan leden die zich in zetten voor de jeugd. Het bestuur reikt de bokaal dit jaar uit aan 5 leden tegelijk. Dit zijn ouders die zonder korfbal achtergrond zich het trainingsvak eigen hebben gemaakt en nu vol enthousiasme een team coachen. Dit zijn Marcel Nesselaar, Liane van der Mispel, Rob van Stek, Willemijn de Jong en Martijn Bijpost. De voorzitter zal zorgen dat iedereen dit jaar een keer de beker ontvangt inclusief felicitatie en een bos bloemen.

  Hiermee wil het bestuur ook een signaal af geven naar andere ouders zonder korfbal kennis dat RDZ ze graag wil ondersteunen als ze het leuk vinden om te coachen of trainen.   

  De avond werd rond de klok van half elf afgesloten en het bestuur mocht een dankbaar applaus ontvangen van de leden. 

  De volledige notulen van de Algemene Leden Jaar vergadering wordt later gepubliceerd. 

  Het bestuur