RDZ Club van 100

  • Gedurende het lidmaatschap van de ''Club van 100'' een vermelding van (pseudo) naam op het daarvoor bestemde bord in de kantine van C.K.V. RDZ (De Bisonstal)

  • Zeggenschap over de besteding van de netto opbrengst van alle leden van de Club van 100.

  • Kosten minimaal € 45,- per jaar.

  • Voor meer info klik dan hier