Ontmoetingsavond Club van 100


26 oktober 2018                          

VIJFTIENDE

LEDENVERGADERING

RDZ CLUB VAN 100               

De vijftiende algemene ledenvergadering van RDZ Club van 100 startte iets na halfnegen. Op feestelijke wijze, immers RDZ Club van 100 bestaat 15 jaar. Dit werd dan ook feestelijk gevierd met slingers en een heerlijk gebakje met ons logo als start van de avond.

De avond werd geopend met een speech van de voorzitter. Een terugblik van de afgelopen 15 jaar. Mooie aankopen, stabiel aantal leden. Een Club met trots en beleving. Voorzitter Theo kluin was weer zeer verheugd met de komst van het aantal leden. 16 leden in totaal, weer een mooi aantal; Hans Alberts, Riet van Amerongen, John Cinjee, Piet en Ria Cinjee, Roeland van Arkel, Wietse Weerdmeester (namens de Jeugdcommissie), Jelle van Minnen, Jane Pater, Ben Stenneke, Anneke en Paul Swinkels, Thijs Swinkels, Bernard Weerdmeester en Henk Zweepe. Graag wederom een vermelding dat de heer van Rijkom , medeoprichter van RDZ Club van 100, weer aanwezig was en nog steeds in goede gezondheid.

Het afgelopen jaar zijn door RDZ Club van 100  zes  mooie aankopen gedaan. Het resultaat zult u verderop in deze notulen lezen. Duidelijk is wel dat door de, nog steeds onzekere, toekomstplannen van de gemeente Zeist met RDZ, de wensen voor nieuwe aankopen uitgesteld worden. Daarom hoopt RDZ en RDZ Club van 100 op besluiten en duidelijkheid van de gemeente Zeist. Dat is afwachten.

Vaststelling van de agenda en mededelingen werden aan de leden voorgelegd. 12 leden hadden zich afgemeld. Wederom mogen we een nieuw lid verwelkomen; MARC VAN’T KLOOSTER. Een gouden plaatje in de vitrine is geplaatst……..WELKOM.
Het leden aantal van RDZ Club van 100 staat op 35 en is stabiel; 1 eraf (FA Budel Autoschade reparatie) en 1 erbij.

Punt 4; behandeling van de vorige notulen werd traditioneel verzorgd door Piet Cinjee. Het in het geheel voorlezen van de notulen zal tot het verleden behoren. De aanwezige leden mochten opmerkingen plaatsen over de notulen, pagina voor pagina. Elke pagina werd goedgekeurd. Bernard Weerdmeester had nog wel een vraag over de eventueel te maken banken voor langs de lijn. Deze banken zijn niet gemaakt, vanwege de problemen met opslag en wie brengt deze naar binnen. Hiervan Akte. Piet Cinjee, wederom bedankt.

Punt 5; er waren geen ingekomen stukken.

Punt 6; Verslag kascommissie; Jelle van Minnen nam het woord. Het verslag is gemaakt, maar was niet aanwezig. Wel kan gemeld worden dat alle details zijn bekeken, tot de laatste bon. Alles was perfect tot de laatste cent. Eigenlijk heeft de controle niet meer dan een half uurtje geduurd en elk lid heeft betaald…..PRIMA.
Advies; in de algemene ledenvergadering, het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiele beleid 2017-2018….dank aan de penningmeester Paul Swinkels.

Punt 7; Vervolgens was de verkiezing van een nieuw lid van de kascommissie.
Jelle van Minnen was uittredend en Bernard Weerdmeester bood zich aan als nieuw lid…..dank hiervoor.
De nieuwe kascommissie ziet er als volgt uit:
                1.   Henk Niemeijer
                2.  Martien Dijs
Reserve: 3.  Bernard Weerdmeester.

Punt 8; Verslag van de penningmeester;
Een punt van aandacht voor de volgende ledenvergadering; eerst verslag van de penningmeester, dan het verslag en nieuwe benoeming van de kascommissie.
Iedereen heeft betaald en een vermogen van 5842,46 euro. Ondanks de aankopen en een heerlijk etentje dit jaar, meer vermogen. Het totaalbedrag wat RDZ Club van 100 in de 15 jaar heeft uitgegeven is 17.165,46 euro, fantastisch.
Ook dit jaar is er weer is er een mooi bedrag begroot om aankopen te doen.

Punt 9; PAUZE, onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes, dit jaar wederom verzorgd door Anneke Swinkels…..hiervoor enorme dank.

Punt 10;Uitgaven vorige seizoen;
        1. Februari 2018:   Kussens voor de loungebank                                218.50
        2. Maart 2018:       Supporters bus naar promotie wedstrijd;               300.00
                                      Tiel 72 – RDZ 1
        3. Mei 2018;           Financiele bijdrage attracties                                230.00
        4. Mei 2018;           Vaantjes  50e hemelvaarttoernooi                         225.00
        5. Mei 2018;           2 scorebordjes                                                        59.80
        6. Mei 2018;           Financiele bijdrage terrasstoelen                          250.00
        7. 23 Juni 2018;     RDZ Club van 100 etentje                                     182.20

Een heuglijk feit mag gemeld worden. In de toiletten hangen nu nieuwe en krachtiger handdrogers.

Punt 11; Uitgaven voor het komende seizoen.
Voorstellen;
+ 20 plastic stoelen voor langs de lijn. Het huidige aantal is te weinig, daardoor worden de nieuwe terrasstoelen ook langs de lijn gebruikt en dat is niet de bedoeling.
+ Bernard Weerdmeester: extra scorebordje. Het huidige aantal van 2 is te weinig. Er moet een scorebord bij.
+ Bernard Weerdmeester: Teamtassen voor uitwedstrijden van de jeugd. Het compleet houden van shirts, hesjes voor uitwedstrijden en een bal.
+ Riet van Amerongen: een nieuw tostiapparaat. De huidige is 4 jaar oud en wordt intensief gebruikt. Functioneert niet meer optimaal en is aan vervanging toe
+ Bernard Weerdmeester: in het grote scorebord de functie van 30 minuten toevoegen. 30 minuten moet nog elke keer handmatig worden ingevoerd, niet handig.
+ Rene Bloemendal/ kantine: een nieuwe AED/ defibrillator. De aanbrengstickers en de batterijen zijn over de datum, dus het apparaat is niet meer te gebruiken.

De voorstellen werden intensief besproken en uiteindelijk kwamen de leden met de volgende beslissingen:
1.   20 plastic stoelen voor langs de lijn; 300 euro wordt gereserveerd, Gert Dijs wordt benaderd voor de mogelijkheden. Wel moet , samen met René , gekeken worden of dit geen probleem is Voor de opslag.
2.   Scorebord; 30 euro wordt gereserveerd, Bernard Weerdmeester gaat actie ondernemen.
3.   Tostiapparaat; Henk Zweepe gaat informeren naar de mogelijkheden.
4.   Grote scorebord toevoegen van 30 minuten optie, Bernard Weerdmeester gaat actie ondernemen.Firma ANATEC in Eersel.

Punt 12; Mutatie bestuur.
Aftredend was de voorzitter: Theo Kluin
Geen nieuwe kandidaten hadden zich gemeld.
Theo Kluin heeft aangegeven voorzitter te blijven.
Gemeld moet worden dat de functie van Piet Cinjee als lid van het bestuur ook is besproken. Afgesproken is dat zijn lidmaatschap elk jaar wordt bekeken en hopelijk elk jaar, temeer vanwege zijn gezondheid, wordt verlengd.

 Punt 13; Rondvraag;
Op de deur van de Bisonstal graag een welkomgroet en het RDZ Logo. Er wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden.
Eventueel ook een postertje dat aangeeft dat terrasstoelen niet mogen worden gebruikt op het veld.
Een voorstel om de naam RDZ Club van 100 te veranderen naar RDZ Club van 50. Dit voorstel werd gelijk verworpen, temeer omdat  “Club van 100” een bekend begrip is. Het  vergt administratief en voor het logo te veel aanpassingen.

Rond half elf werd de vergadering afgesloten. De datum voor de volgende RDZ Club van 100 ledenvergadering wordt vrijdagavond 1 november 2019, een week na de herfstvakantie.

ZET DEZE ALVAST IN UW AGENDA.

Ook deze avond was weer intensief maar zeer gezellig en geslaagd.

We zien u graag volgend jaar weer.

Theo Kluin                                            Paul Swinkels                                 Piet Cinjee