• Historie van RDZ & het Bisonveld

 • Dat ckv RDZ al vanaf 7 mei 1941 aan de weg timmert is bij vele bekend, maar hoe is dit allemaal begonnen. Omdat in 1941 tijdens WO II de Duitsers alle sportbonden in Nederland onder wilde brengen in de Duitse cultuurkamer, ontstond er onenigheid in de toenmalige korfbalclub DVV uit Zeist. Na spoedoverleg werd besloten om leden die tegen dit standpunt waren per direct te schorsen.

  Deze geschorste leden hadden geconstateerd dat de cultuurkamer geen verplichting was maar een voorstel. Men wilde toch heel graag hun zo geliefde korfbalsport blijven beoefenen en besloten de koppen bij elkaar te steken. Na enig overleg werd besloten om een nieuwe korfbalvereniging in Zeist op te richten en te gaan spelen in de zaterdagafdeling.

  Op de al eerder genoemde datum ( 7 mei 1941 ) werd de vereniging opgericht, met als eerste voorzitter de heer J. Gabel. Door zijn vader, de heer D. Gabel, werd voorgesteld om de nieuwe vereniging C.K.V. “ RECHT DOOR ZEE” te gaan noemen, mede doordat de huidige leden recht door zee waren geweest in het oprichten van een nieuwe korfbalvereniging in Zeist. Hierbij was dus de naam geboren.

  Ook vond men dat DVV alles op een nogal slordige wijze had behandeld en zondermeer de huidige korfbalbond volgde in zijn beslissing. De 1e voorzitter sloot de eerste bijeenkomst af met de woorden “zoiets als dit willen we in het bestaan van onze vereniging niet meer mee maken”. C.K.V. “RECHT DOOR ZEE” heet de vereniging nog steeds met succes.

  Al sinds vele jaren is de "Bisonstal" onze thuishaven. Hiervoor was zoals de naam al weergeeft een dak boven het hoofd voor een gezin Bizons.

  Het Bisonpark, ook wel bisonveld, was oorspronkelijk een eenvoudige weide. Rond 1920 waren hier volkstuintjes. In 1926 werd een bisonpaar (Jupiter, geboren in 1905 en Juno, geboren in 1924) gehuisvest in de ‘Bisonwoning’ een stal op deze weide. De bisons werden aan Zeist geschonken door de heer Blaauw die in ’s Gravenland een eigen bisonpark bezat. In 1928 werd het kalfje Vesta geboren, een gebeurtenis die de aandacht van de landelijke pers haalde.
  Zelfs de Duitse Keizer stuurde vanuit Doorn een gelukwens.

  De heer Blauw stuurde een gedicht naar het gemeentebestuur:

  De bisonvrouw deed dus haar plicht,
  Ik hoop met een verheugd gezicht,
  Gedijen moge ’t lieve wicht,
  Tot vreugde van heel Zeist en ’t Sticht.

  In 1931 volgt Latone en in april 1932 Ceres. In mei 1932 wierp Vesta een stierkalfje, Neptunus genoemd. Duizenden vreemdelingen en ingezetenen kwamen ’s zomers en ’s winters naar deze interessante dieren kijken. In 1939 sterft de laatste bison, allen zijn dan overleden, o.a. door inteelt. Een plan om toen de weide te transformeren in een sportveld haalde het niet i.v.m de kosten. Later, in 1946, werd dit toch gerealiseerd. De stal werd toen verbouwd tot kleedkamer. In 1981 brandde deze af maar werd herbouwd. Achter het bisonpark loopt het 'Laantje zonder eind', van ouds het Torenlaantje geheten omdat men aan het einde de ‘Lange Jan’ van Amersfoort kon zien.