• Club van 100

 • Clubvan100 De RDZ Club van 100 bestaat uit personen die een band hebben met ckv RDZ en de vereniging (langs de zijlijn ) met 45 Euro per jaar willen steunen. Deze financiële steun gebeurt buiten de begroting om en het is niet de bedoeling dat daarmee de eventuele tekorten in de begroting worden gedicht. Deze financiële steun kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een onverwachte of een grote uitgave bijvoorbeeld voor herstel van gebreken aan de Bisonstal. Ook kan gedacht worden aan aanschaf van trainingsmaterialen, materialen voor het vermaak van de jeugd, kantinebenodigdheden, of andere voorstellen. De RDZ Club van 100 krijgt dan een verzoek voor financiële steun van het dagelijks bestuur. Er volgt dan overleg……., maar één ding is zeker, deze financiële ondersteuning komt altijd ten goede aan de hele vereniging. Aan het einde van het jaar 2001 zijn er serieuze plannen gemaakt om een club van 100 op te richten. Besloten werd een driemans formatie te formeren: Piet Cinjee, Theo Kluin jr. en Wim van Rijkom. Dit drietal ging aan de slag om een plan van aanpak op te stellen. Adressenlijsten van mogelijk geïnteresseerden werden opgesteld en brieven en aanmeldingsformulieren werden verzonden. Personen die positief hebben gereageerd werden benaderd voor het bijwonen van een gezellige avond. De leden van de RDZ Club van 100 kunnen elkaar dan ontmoeten en herinneringen kunnen dan weer opgehaald worden. Tevens krijgt dan elk lid een leuke attentie als dank en bewijs van lidmaatschap. Het is de bedoeling om zo’n avond elk jaar te organiseren. Ieder lid wordt via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en daarin wordt ook aangegeven waaraan het geld besteed gaat worden. In de kantine hangt een vitrinekast en daarin worden plaatjes met de namen van de leden opgehangen. Het streven is en blijft om minimaal 50 leden bij elkaar te krijgen. Voor donaties en giften aan de RDZ Club van 100 kunt u gebruik maken van onderstaand Bankrekeningnummer:

  • NL41 ASNB 0708 9383 10  t.n.v.  P.C. Swinkels

  Mocht u RDZ Club van 100 willen steunen en interesse hebben, meld u dan hier aan. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

  Voorzitter & Secretaris Theo Kluin 06-45362085 Thkluin@casema.nl
  Penningmeester Paul Swinkels 06-51201643 pc.swinkels@ziggo.nl
  Bestuurslid Piet Cinjee 030-6954560

    Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende pagina's/linkjes: